Pokyny pro vyplnění Žádosti o půjčku

Žádost o půjčku je umístěna na internetové adrese www.kouzelnapujcka.cz/zadost-o-pujcku/ společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. Při vyplňování Žádosti o půjčku je nutné uvádět přesné a pravdivé údaje.

Údaje, mimo uvedených výjimek, jsou povinné a při nevyplnění hodnot nebo při vzniku nesrovnalostí v zadaných údajích nelze žádost uložit, respektive odeslat dokud nebudou chyby, na které aplikace upozorňuje, odstraněny.

první půjčka

 • První půjčka - zaškrtnete v případě, pokud jste dosud nevyužili služeb společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o.
 • 2. a další půjčka – zaškrtnete v případě, pokud jste již čerpali půjčku od společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o.
 • Jméno, příjmení – dle platného občanského průkazu, přičemž počáteční písmena jsou vždy velká
 • Titul – vyplňte získané vědecké a akademické tituly dle platného občanského průkazu
 • Pohlaví – pomocí šipky vyberte hodící se
 • Rodné číslo – bez použití mezer, doplňte své rodné číslo, pokud má vaše rodné číslo pouze 9 čísel, poslední místo (číslo) nevyplňujte
 • Číslo občanského průkazu – bez použití mezer, a to dle platného občanského průkazu
 • Číslo mobilního telefonu– bez použití mezer, uveďte vaše platné mobilní telefonní číslo, které bude sloužit ke komunikaci mezi společností KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. a vámi (např. ve tvaru 606506706)
 • E-mailová adresa – doplňte svou e-mailovou adresu v platném tvaru, která bude sloužit ke komunikaci mezi společností KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. a vámi
 • Jakou požadujete minimální výši půjčky – uvedete požadovanou částku, zaokrouhlenou na celé stokoruny (např. 1000,- Kč, 1100,- Kč, 1.200,- Kč ….).
 • Požadovaná splatnost (délka splacení) - vyberete pomocí šipky požadovanou splatnost
 • Způsob zaslání finančních prostředků– pomocí šipky označte vhodnou variantu
  • Pokud zaškrtnete, že požadujete zaslání peněz na vlastní bankovní účet, dále vyplníte:
  • Číslo bankovního účtu, na který budou peníze převedeny – uveďte platné číslo svého bankovního účtu včetně předčíslí (předčíslí má max. 6 znaků, číslo samotného bankovního účtu, pak max. 10 znaků) a pomocí šipky vyberte příslušný kód banky
  • Pokud zaškrtnete, že požadujete možnost úhrady jiné pohledávky, dále vyplníte:
  • Peníze budou použity na úhradu faktury - vyberte pomocí šipky hodící se
  • Způsob odeslání faktury - vyberte pomocí šipky hodící se (pozor, pokud uvedete způsob odeslání faktury přílohou k žádosti, musíte tuto fakturu přiložit, jinak nepůjde Žádost o půjčku odeslat)
  • Číslo bankovního účtu, ze kterého budete půjčku splácet - uveďte platné číslo svého bankovního účtu včetně předčíslí (předčíslí má max. 6 znaků, číslo samotného bankovního účtu, pak max. 10 znaků) a pomocí šipky vyberte příslušný kód banky
 • Rodinný stav – pomocí šipky vyberete z nabídky, a to dle platného občanského průkazu
 • Počet nezaopatřených dětí– pomocí šipky označte hodící se
  • Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let.
 • Adresa bydliště (adresa pro doručování)– tj. adresa, kde současně bydlíte a kam potřebujete zasílat poštu, pomocí šipky vyberte obec, část obce, ulici, číslo popisné/číslo evidenční a číslo orientační, PSČ. V případě, že bydlíte v bytě, uvedete číslo svého bytu.
  • Jak dlouho bydlíte na uvedené adrese – pomocí šipky označte hodící se
  • Informace o bydlení - pomocí šipky označte hodící se
 • Adresa trvalého pobytu – v případě, že je jiná než adresa bydliště, pomocí šipky vyberte obec, část obce, ulici, číslo popisné/číslo evidenční a číslo orientační, PSČ, a to dle platného občanského průkazu. V případě, že bydlíte v bytě, uvedete číslo svého bytu.
 • Výše pravidelného měsíčního příjmu – bez použití mezer uveďte svůj celkový čistý měsíční příjem, zaokrouhlený na celé stokoruny
 • Povolání– pomocí šipky označte hodící se (tj. zda jste zaměstnanec, OSVČ, důchodce, nezaměstnaný)
  • Pokud zaškrtnete, že jste zaměstnaný, zvolíte jednu z variant (tj. zaměstnaný nebo zaměstnaný a OSVČ), podle toho zda jste pouze zaměstnaný nebo jste zaměstnaný a k tomu si přivyděláváte na živnostenský list. Podle zvolené varianty vyplníte další požadované údaje, jako jsou:
  • Údaje o zaměstnavateli - v přesném tvaru dle www.justice.cz, uveďte název zaměstnavatele, IČO a adresu sídla (pomocí šipky vyberte obec, část obce, ulici, číslo popisné/číslo evidenční a číslo orientační, PSČ)
  • Tel. číslo do zaměstnání - bez použití mezer, uveďte platné telefonní číslo
  • Jak dlouho u zaměstnavatele pracujete - pomocí šipky označte hodící se
  • Je vám mzda vyplácena na bankovní účet - pomocí šipky označte hodící se a případně údaje související s OSVČ viz níže:
  • Pokud zaškrtnete, že jste OSVČ zvolíte jednu z variant (tj. OSVČ, akcionář, společník)
  • Jak dlouho pracujete na živnostenský list - pomocí šipky označte hodící se
  • Pokud zaškrtnete, že jste důchodce, zvolte jednu nebo více variant (tj. starobní důchodce, výsluhová penze, invalidní důchodce), podle toho jaký typ penze pobíráte
  • Máte přivýdělek? – pokud ano, zvolte 1 nebo obě varianty (tj. zaměstnaní, OSVČ) podle zvolených variant následně doplníte požadované doplňující informace, viz výše)
  • Pokud zaškrtnete, že jste nezaměstnaný – pokračujte ve vyplňování formuláře
 • Vlastníte automobil – pomocí šipky označte hodící se
  • SPZ vozidla – dle platného řidičského průkazu v přesném tvaru včetně rozlišení velkých a malých písmen
  • Jste vlastníkem řidičského oprávnění – pomocí šipky označíte hodící se
 • Kontaktní osoba (např. manžel/-ka, partner)
  • Jméno a příjmení - uveďte jméno a příjmení této osoby, přičemž počáteční písmena jsou velká
  • Telefonní kontakt - bez použití mezer, uveďte platný telefonní kontakt, pro případnou komunikaci s touto osobou
  • Vztah k žadateli - pomocí šipky označte hodící se
 • Znáte někoho, kdo má u naší společnosti půjčku – pomocí šipky označte hodící se
  • V případě, že znáte někoho, uveďte jeho jméno a příjmení, přičemž počáteční písmena jsou vždy velká
 • Splácíte v současné době nějaké půjčky či jsou vám strhávány srážky z platu – pomocí šipky označte hodící se
 • Stalo se vám někdy, že jste nebyl schopen splácet půjčku - pomocí šipky označte hodící se
 • Je proti vám v současné době vedeno exekuční řízení - pomocí šipky označte hodící se
 • Jak jste se o nás dozvěděl? - pomocí šipky označte hodící se

Před odesláním žádosti je nutné zaškrtnutí všech políček týkajících se příslušných souhlasů, prohlášení a žádostí. Poté můžete žádost odeslat kliknutím na tlačítko -> ODESLAT ŽÁDOST


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace