I spořící produkty Vám mohou ublížit

2.6.2014

Výběru spořících produktů je potřeba věnovat dostatečnou pozornost nejenom s ohledem na úrokovou sazbu, ale i na požadovanou finanční dostupnost peněz v čase. Při předčasném výběru peněz ze stavebního spoření, penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření je potřeba počítat s finančními ztrátami. Při uplatnění daňového odpočtu (např. u životního pojištění) je nutné tyto částky zpětně dodanit.

Doplňkové penzijní spoření: ano, ale opravdu jen na dlouhou dobu


Finančního produkty III. důchodového pilíře, to jest penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, slouží k zajištění na penzi. Státem jsou podporovány formou měsíčního státního příspěvku, možnosti snížení si daňové povinnosti a daňového zvýhodnění pro měsíční příspěvky zaměstnavatele na smlouvu.

 

  • Měsíční státní příspěvek se pohybuje od 90 Kč do 230 Kč měsíčně v závislosti na měsíční úložce občana. Na minimální státní příspěvek 90 Kč dosáhnou občané spořící si 300 Kč měsíčně, na maximální státní příspěvek 230 Kč dosáhnou občané spořící měsíčně 1 000 Kč a více. 
  • Daňový základ je možné si snížit až o 12 000 Kč, což přináší roční daňovou úsporu 1 800 Kč (15 % z 12 000 Kč). Pro snížení základu daně o 12 000 Kč je nutné měsíčně vkládat na smlouvu 2 000 Kč a více. 
  • Příspěvky zaměstnavatele na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření jsou osvobozeny od placení povinného pojistného (sociální a zdravotní pojištění) a daně z příjmu až do ročního příspěvku zaměstnavatele ve výši 30 000 Kč.


 

Předčasné zrušení penzijního připojištění (nebo doplňkového penzijního spoření) však mnoho těchto výhod maže a v okamžiku předčasného zrušení dochází k finanční ztrátě. Spoření se v takových případech stává nevýhodným.
Předčasné zrušení penzijního připojištění

Při předčasném zrušení smlouvy o penzijním připojištění vzniká nárok pouze na odbytné, které je nižší než by činila vyplacená částka při řádném plnění dle smlouvy o penzijním připojištění. Při předčasném zrušení přichází klienti o všechny státní příspěvky, které zasílají penzijní společnosti zpět na ministerstvo financí. Nevzniká ani nárok na výnosy ze státní podpory. Dále dochází ke zdanění příspěvků zaměstnavatele na smlouvu o penzijním připojištění. Předčasné zrušení smlouvy může být i zpoplatněno. Jestliže v minulých letech docházelo ke snížení daňové povinnosti z důvodu daňového odpočtu, tak při předčasném zrušení smlouvy je nutné tyto daňové odpočty zpětně dodanit. To se týká i předčasného zrušení i životního pojištění.

Praktický příklad
Paní Tichá zruší po třech letech v roce 2014 svoji smlouvu o životním pojištění i penzijním připojištění. Na smlouvu o penzijním připojištění spořila v letech 2011 až 2013 měsíčně 2 000 Kč a na smlouvu o životním pojištění spořila v letech 2011 až 2013 měsíčně 1 000 Kč. V každém daňovém přiznání za roky 2011, 2012 a 2013 si snížila základ daně o 24 000 Kč (12 000 Kč na penzijním připojištění a 12 000 Kč na životním pojištění). V souhrnu za tři roky si snížila základ daně o 72 000 Kč. O uvedenou částku si bude muset zvýšit základ daně v daňovém přiznání za rok 2014. Paní Tichá je živnostnicí, za rok 2014 dosáhne hrubého zisku (příjem - výdaj) ve výši 400 000 Kč.

 

  • Daň z příjmu fyzických osob za rok 2014 u paní Tiché bude 45 960 Kč. Základem daně totiž bude částka 472 000 Kč (400 000 Kč + 72 000 Kč). Daň z příjmu je tedy 70 800 Kč (15 % ze 472 000 Kč), po uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč je tedy výsledná daňová povinnost 45 960 Kč.
  • Kdyby paní Tichá uvedené smlouvy během roku 2014 nezrušila a nadále na ně spořila, potom by na dani z příjmu za rok 2014 zaplatila 31 560 Kč (400 000 Kč - 24 000 Kč) x 15 %) - 24 840 Kč).


Jak je to u stavebního spoření? 


Při předčasném zrušení stavebního spoření, tedy dříve než uplyne sjednaná vázací lhůta, nemají klienti nárok na státní příspěvek. Státní příspěvek u stavebního spoření v součastné době činí 10 % z vložené částky za rok, maximálně 2 000 Kč za rok. Občané, kteří spoří během roku tak, aby maximalizovali svůj státní příspěvek, mohou po několika letech při předčasném zrušení smlouvy přijít i o více než 10 000 Kč. Při předčasném zrušení smlouvy o stavebním spoření totiž nevzniká ani nárok na výnos ze státní podpory, navíc je nutné počítat s finančními ztrátami způsobenými vysokým předplaceným poplatkem, který činí zpravidla 1 % z cílové částky. Pokud jste uzavřeli stavební spoření např. na 2 000 000 Kč s poplatkem za uzavření ve výši 20 000 Kč, bude pro Vás zrušení této smlouvy po několika měsících znamenat výrazné ztráty.


Někdy je výhodnější vzít si úvěr, než vybírat úspory


S ohledem na výše uvedené ztráty, které mohou činit až několik desítek tisíc korun je v některých případech výhodnější řešit krátkodobý nedostatek peněz půjčko

Autor: Jepice Kouzelná Kategorie: Finanční produkty

Přidejte komentář